grbЛЕОНИД ВОЈИНОВИЋ

Пилот пензионер, значи најбољи!


Card image cap
ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО

од 1982 год. до 2010 год.

Отвори

[Војна вежба] [Обука на АТР] [Пољопривредна авијација]