СА ПАРТИЗАНОМ НА ТУРНЕЈИ, ЛИБИЈА 1976

↑ сл.06 Полазак за Либију

↑ сл.05 Полазак за Либију

↑ сл.03 Полазак за Либију

↑ сл.18 Рукометна екипа Партизана

↑ сл.35

↑ сл.36

↑ сл.37

↑ сл.38

↑ сл.39

↑ сл.41

↑ сл.42

↑ сл.01

↑ сл.02 Друг Моша

↑ сл.04

↑ сл.08

↑ сл.07

↑ сл.11

↑ сл.12

↑ сл.14

↑ сл.16

↑ сл.27

↑ сл.28

↑ сл.31

↑ сл.32

↑ сл.34

↑ сл.13

↑ сл.33

↑ сл.15

↑ сл.17

↑ сл.19

↑ сл.09

↑ сл.10

↑ сл.20

↑ сл.21

↑ сл.22

↑ сл.23

↑ сл.24

↑ сл.25

↑ сл.26

↑ сл.26

↑ сл.30

↑ сл.45 Повратак у Београд

↑ сл.46